งาน CDIP OPEN HOUSE 2022

     

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดบริษัทต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงาน โดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้ นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) ประกอบด้วยภาคเอกชน, ภาครัฐ และภาคมหาวิทยาลัย จากภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จำวนทั้งหมด 3 รอบ ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม: งาน CDIP OPEN HOUSE 2022

งาน CDIP OPEN HOUSE 2018 ครั้งที่ 1

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดอบรม  CDIP OPEN HOUSE 2018 ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นงานวิจัยระดับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในวันพฤหัส ที่ 14 มิถุนายน 2561 

 

เข้าพบคุณวิฑูร บริษัทติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติWJ

   คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบคุณวิฑูรบริษัทติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติWJ เพื่อดูความเป็นไปได้ในการนำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ใน LINE การผลิตของโรงงานผลิตยาเพื่อเสริมศักยภาพการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของกลุ่ม บริษัท อาทิเช่น การผลิตอาหารเสริม การผลิตเครื่องสำอางค์ การผลิตยา โดยเครื่องจักรอัตโนมัตินี้จะเพิ่มความแม่นยำและความเร็วในการผลิตลดความผิดพลาดเพื่อให้ลูกค้าที่ผลิต OEM กับเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น คาดว่าแผนในการทำการผลิตอัตโนมัติจะได้เริ่มต้นภายในปีนี้

อ่านเพิ่มเติม: เข้าพบคุณวิฑูร บริษัทติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติWJ

เยี่ยมขอบคุณ คุณวรัญญู GM Choice

  ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด       เยี่ยมขอบคุณ คุณวรัญญู GM Choice 

อ่านเพิ่มเติม: เยี่ยมขอบคุณ คุณวรัญญู GM Choice

เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนฝึกทหารใหม่ชุมพล

               

      คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนฝึกทหารใหม่ชุมพล ทหารเรือ สัตหีบ เพื่อหารือและให้คำปรึกษาทางด้านระบบความสะอาดสุขลักษณะและอาหารปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม: เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนฝึกทหารใหม่ชุมพล

คุณอยู่ที่: หน้าแรก