บล๊อคเกอร์เยี่ยมชมสถานที่บริษัท ซีดีไอพี และหน่วยงานต่างๆ ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ์ กรรมการบริหาร บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ต้อนรับคณะบล็อคเกอร์เยี่ยมชมสถานที่ บริษัท ซีดีไอพี และหน่วยงานต่างๆในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พร้อมมอบของที่ระลึกให้คณะเยี่ยมชม

อ่านเพิ่มเติม: บล๊อคเกอร์เยี่ยมชมสถานที่บริษัท ซีดีไอพี และหน่วยงานต่างๆ ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานของสวทช.

บริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับคัดเลือกจากอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในฐานะผู้เช่าที่มีงานนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ในโอกาส พณฯ ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานของสวทช. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม: ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานของสวทช.

ซีดีไอพี ร่วมกับ Fuji Chemical อบรม Astaxanthine

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ Fuji Chemical Group โดยคุณ Vincent Wood ที่ได้จัดอบรมความรู้เรื่อง Astaxanthine ภายใต้เครื่องหมายการค้า AstaReal ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านเพิ่มเติม: ซีดีไอพี ร่วมกับ Fuji Chemical อบรม Astaxanthine

คุณอยู่ที่: หน้าแรก