บล๊อคเกอร์เยี่ยมชมสถานที่บริษัท ซีดีไอพี และหน่วยงานต่างๆ ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ์ กรรมการบริหาร บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ต้อนรับคณะบล็อคเกอร์เยี่ยมชมสถานที่ บริษัท ซีดีไอพี และหน่วยงานต่างๆในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พร้อมมอบของที่ระลึกให้คณะเยี่ยมชม

อ่านเพิ่มเติม: บล๊อคเกอร์เยี่ยมชมสถานที่บริษัท ซีดีไอพี และหน่วยงานต่างๆ ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานของสวทช.

บริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับคัดเลือกจากอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในฐานะผู้เช่าที่มีงานนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ในโอกาส พณฯ ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานของสวทช. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม: ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานของสวทช.

ซีดีไอพี ร่วมกับ Fuji Chemical อบรม Astaxanthine

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ Fuji Chemical Group โดยคุณ Vincent Wood ที่ได้จัดอบรมความรู้เรื่อง Astaxanthine ภายใต้เครื่องหมายการค้า AstaReal ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านเพิ่มเติม: ซีดีไอพี ร่วมกับ Fuji Chemical อบรม Astaxanthine

CEO CDIP Training with Guru Hermawan Indonesia

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ โครงการอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม SEP1 ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยเข้าเยี่ยมดูงาน บริษัท Mark Plus และเข้าร่วมการอบรมกับ กูรูทางการตลาด คุณ HERMAWAN ผู้แต่งหนังสือ Marketing 3.0 ร่วมกับ Prof Kotler ซึ่งเป็นหนังสือการตลาดยุคที่สามของเทร็นตลาดโลก

อ่านเพิ่มเติม: CEO CDIP Training with Guru Hermawan Indonesia

คุณอยู่ที่: หน้าแรก