ติดต่อเรา

 

 

  บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

 131 ห้อง 227 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน   ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  0107561000102

  0-2564-7000 ต่อ 5214, 5227

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  http://www.cdipthailand.com

 

 
 
 
 

Company Profile

You are here: Home Contact us ติดต่อเรา