ข่าวสาร

 เจาะยุทธศาสตร์ ซีดีไอพี ต่อยอดวิจัยสู่ฮับอาเซียน       

        ได้ลงหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 ฉบับที่ 4357

     

 

อ่านเพิ่มเติม: เจาะยุทธศาสตร์ซีดีไอพี ต่อยอดวิจัยสู่ฮับอาเซียน

     บรรยายย้อนหลังรายการ SMART SME 

 

   ร่วมรับฟัง ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย)       จำกัด บรรยายในรายการ SMART SME ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.30 น.       ทาง 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบุรี

 

   เทปย้อนหลัง วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: บรรยายย้อนหลังรายการ SMART SME

ร่วมอบรมกับโครงการ SCB IEP     

 

    คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมอบรมกับโครงการ SCB IEP ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพ sme และเน็ตเวิร์คกัประกอบการรายอื่นๆ ได้นำเสนอการบริการของโรงงานที่มีบริการรับจ้างผลิตยา อาหารเสริม สมุนไพร และเครื่องสำอางโดยเป็นบริการรับจ้างแบบครบวงจรทั้งการออกแบบส่วนผลิตภัณฑ์ จดทะเบียน และการขายให้กับกลุ่มผู้ประกอบการด้าน สุขภาพ โดยคาดหมายว่าโครงการนี้จะสามารถทำให้บริษัทมีเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวางและครบวงจรยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมอบรมกับโครงการ SCB IEP

      ประชุมคณะผู้เช่าอุทยาน     

    ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานคณะกรรมการชมรมผู้เช่าอุทยาน                  วิทยาศาสตร์และผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด  ประชุมคณะ       กรรมการชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยครั้งที่ 1/2560 เริ่ม      ประชุมเวลา 09.30 - 12.30น. ณ ห้องประชุม INC2 FOUR SOUTH    BOARD ROOM ทาวเวอร์ B ชั้น 4 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยาน      วิทยาศาสตร์  ประเทศไทย      

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะผู้เช่าอุทยาน

  ร่วมงานจัดนิทรรศการกับ สสว. 

   บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานจัดนิทรรศการกับ สสว. เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์จากงาน    วิจัยที่ได้รับสิทธิบัตรและขายแล้วเช่นน้ำมันจระเข้จากจรเข้สายพันธุ์ไทย CROCOSIA และผลิตภัณฑ์    ต่างๆพร้อมทั้งยังรับวิจัยพัฒนาให้กับวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีกด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานจัดนิทรรศการกับ สสว.

คุณอยู่ที่: หน้าแรก