ข่าวสาร

สู่เป้าหมายบริษัทมหาชนที่เน้นความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา
          สิ่งสำคัญที่ทำให้ CDIP หรือ Conceptual Development Intellectual Properties ยุคหน้าไปอย่างรวดเร็ว เพราะการให้ความสำคัญกับการรักษาองค์ความรู้มรดกทางปัญญาของสมุนไพรไทยให้ก้าวไกล กระทั่งประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรอาหารเสริมและเครื่องสำอาง พัฒนาสูตร ให้คำปรึกษา จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศ

อ่านเพิ่มเติม: สู่เป้าหมายบริษัทมหาชนที่เน้นความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา

งานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง‘ซีดีไอพี’ดึงนวัตกรรมดูแลสุขภาพคนไทย
Section: ส่งผ่านงานวิจัยจากหิ้ง..สู่ห้าง
วันที่: จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558                                      

 
 
 
 

TSP Business Services Catalog: 2015
Section: การให้บริการเชิงธุรกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
วันที่: อังคาร 19 พฤษภาคม 2558                                       

 

 

 

"ซีดีไอพี" ดันไทยฮับผลิตยา อาหารเสริมอาเซียน  โดย...วราภรณ์ เทียนเงิน

บริษัทไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งการผลิตสินค้าสมุนไพร อาหารเสริม ยาแผนโบราณ รวมทั้งสามารถนำงานวิจัยในประเทศไทย มาต่อยอดเป็นสินค้าได้อย่างสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม: "ซีดีไอพี" ดันไทยฮับผลิตยา อาหารเสริมอาเซียน

คุณอยู่ที่: หน้าแรก