ข่าวสาร

ทีมวิจัยและพัฒนา CDIP ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรทำนาบ้านควนน้อย จ.พัทลุง
สวัสดีค่ะ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  ทีมวิจัยและพัฒนา ของ CDIP และเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าว  ได้ลงพื้นที่กลุ่มทำนาบ้านควนน้อย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นการนำข้าวสังข์หยดมาเพิ่มมูลค่าทางด้านอาหาร ในรูปแบบทานเล่น เป็นขนมกระยาสารท ทาง CDIP จึงเข้าไปช่วยพัฒนาทางด้านการยืดอายุในการเก็บรักษาให้นานมากขึ้น  โดยให้คงคุณภาพทางด้านรสชาติ และเพิ่มความแปลกใหม่  โดยการนำข้าวสังข์หยดที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงกว่าพันธุ์อื่นๆและมีแกมมาออไรซานอล กาบา มาพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าสู่ตลาดออนไลน์
รูปภาพและกิจกรรมการลงพื้นที่

CDIP เข้าร่วมประชุมและนำเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อน ณ กรมหม่อนไหม

  

           

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564   ทาง CDIP มีโอกาสได้เข้าประชุมหารือและนำเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากหม่อน ณ กรมหม่อนไหม เพื่อเป็นการหาแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาและแปรรูปต่อยอดหม่อนให้มีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดมีความต้องการเพิ่มากขึ้น ซึ่ง บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทที่ให้บริการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางและเครื่องดื่ม ในรูปแบบต่างๆ จึงได้นำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างไปนำเสนอ อาทิ เช่น ผงชงดื่มจากลูกหม่อน เม็ดเคี้ยวจากลูกหม่อน ใบหม่อนอัดแคปซูล เซรั่มจากถั่งเช่า เอนเนอร์จีจากถั่งเช่า โลชั้นจากรากหม่อน และเจลลี่จากถั่งเช่า เป็นต้น

 

 

CDIP เยี่ยมชม บริษัท บ้านขนมไทย อินเตอร์เนชั่ลเนล จำกัด

 

            

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  ที่ผ่านมา ทาง CDIP มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท บ้านขนมไทย อินเตอร์เนชั่ลเนล จำกัด

อ่านเพิ่มเติม: CDIP เยี่ยมชม บริษัท บ้านขนมไทย อินเตอร์เนชั่ลเนล จำกัด


CDIP เสนอทางแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาด ด้วยนวัตกรรมและการวิจัย 


  ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดเป็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่เกษตรกรเริ่มนำผลผลิตที่ผลิตในแต่ละฤดูกาลออกมาจำหน่าย แล้วพบว่าราคาในช่วงนั้นตกต่ำ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการมีสินค้าจากเกษตรกรหลายราย สินค้ามีจำนวนมากเกินกว่าความต้องการของผู้บริโภค และเมื่อเกษตรกรหรือผู้ประกอบการไม่สามารถขายสินค้าได้ตามที่หวัง นอกจากจะขาดทุนแล้ว สินค้าเกษตรจำนวนมากจะถูกกองไว้จนเน่าเสียทิ้งไป
 

อ่านเพิ่มเติม: CDIP เสนอทางแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาด ด้วยนวัตกรรมและการวิจัย

เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยงานวิจัย เตรียมสอยจาก "หิ้ง สู่ ห้าง"

     

     CDIP จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้   ประกอบการใหม่สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ   หวังเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมต่อยอดงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรของ ไทย 

     ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีดีไอพี   (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CDIP เปิดเผยถึง โครงการ 'กิจกรรมการพัฒนา   ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการใหม่สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และ   การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ' โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากกรมส่งเสริม   อุตสาหกรรม และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม หรือ DECC

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยงานวิจัย เตรียมสอยจาก "หิ้ง สู่ ห้าง"

คุณอยู่ที่: หน้าแรก